BIM

Advies en Technisch buro Schrik werkt al vele jaren met Stabicad. Met Stabicad 9 kunnen we volledig 3D modelleren en in het BIM proces participeren.

De toegevoegde waarde van het 3D installatie ontwerp is enorm. Het reduceert het aantal bijstel­lingen in het ontwerp aanzienlijk en maakt de omzetting naar werktekeningen eenvoudiger. De installateur hoeft het ontwerp van adviseur niet over te doen. Dit levert een groot voordeel op voor aanbestedingstrajecten en verkleint risico’s van de aannemende partijen.

3D en BIM installatieontwerp: dat bespaart kosten!

Wat is BIM:

BIM (Building Information Modelling) is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.

BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de architect, adviseur, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen.

Kracht:

De grote kracht van virtueel bouwen met een Bouw Informatie Model is integraal samenwerken. Bij een integrale samenwerking kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt in het model. Daar zit ook direct de grootste uitdaging. De verschillende disciplines aan het bouwwerk worden door verschillende bedrijven gedaan, die meestal ieder met hun eigen soort 3D BIM-software werken. De grootste hobbel in het samenwerken is dan ook het uitwisselen van 3D BIM-gegevens.

Het integraal samenwerken in een BIM biedt voordelen voor alle partijen binnen het bouwproces. Het organiseren van een BIM, zoals het verdelen van de rollen en verantwoordelijkheden, is nog een hele uitdaging en vormt het grootste ‘struikelblok’.

Geschiedenis:

De laatste jaren staat het concept en het begrip BIM (of Building Information Modeling) volop in de belangstelling. Echter noch het concept , noch het begrip BIM is nieuw. Het concept dat wij kennen als BIM gaat 30 jaar terug. Het begrip BIM is al 15 jaar in omloop.