Hieronder een opsomming van de berekeningen en engineeringsmogelijkheden.

 • warmteverlies*
 • radiatorselectie*
 • CV-leidingen*
 • koelleidingen*
 • stoomleidingen
 • condensaatleidingen
 • bepaling en selectie appendages HVAC en Stoom
 • tapwatersystemen*2014090100
 • gasleiding*
 • riolering*
 • hemelwaterafvoer*
 • luchtkanalen*
 • koellastberekeningen*
 • TO berekeningen*
 • Bink Builder modellen*

(* BINK Software)